ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/3.2/2017

VIRTU PRODUCTION Sp. z o.o. rozpoczyna postępowanie zakupowe, którego celem jest wybór dostawcy urządzenia :
1) Detektor metalu

Pobierz zapytanie ofertowe